Publicerad av Göran B den 23 Sep 2020
Besök av Utställningen Axel Oxenstierna och Jäders Kyrka den 23 sept 2020
 
Vi var 18 Rotaryvänner som i den underbara förhöstkvällen samlades vid Jäders kyrka kl 17.00. Vi delade upp oss i två grupper. Den ena gruppen besökte utställningen om Axel Oxenstierna där Iha Frykman mycket fängslande berättade om Axel Oxenstiernas livsgärning 1583 - 1652. Den andra gruppen fick berättelsen om Jäders Kyrka som funnits på platsen redan på 1100-talet men som Axel Oxenstierna byggde om- och till på 1600-talet för att ha Jäders Kyrka som sin begravningskyrka. Han och större delen av hans familj ligger begravda i kryptor i kyrkan. Grupperna bytte förstås plats under kvällen.