David Damell trollband oss med sin stora kunskap om bronsåldern. Han berättade hur två stora yxor en gång för 3000 år sedan hamnade på sjöbotten för att på 1880-talet grävas upp ur en åker.  
Vid bronsålderns mitt för ca 3000 år sedan var Skogstorp och dess omgivningar den centrala platsen för dåtidens människor. David Damell beskrev det som dåtidens Eskilstuna. På den här tiden hade man ännu inte börjat bryta koppar ur bergen utan den importerades från Spanien. Tenn fick man från England. 
 
David Damell visade flera kartor och bilder på hur havet gick ända ner i Borsöknadalen. Klimatet var mycket varmare och det fanns ännu inga barrskogar utan lövträden dominerade helt. Skogstorp var mötesplats och rituellt centrum och människorna dyrkade både solens gud och åskans gud. De ägnade sig åt sol- och vattenkulter och David Damell förde fram tanken att de två stora yxor som hittades i trakterna på 1880-talet troligen offrats i en rituell ceremoni. Kanske med förhoppningen om att vattnet som hade börjat dra sig tillbaka på grund av landhöjningen skulle stanna kvar. Skogstorpsyxorna finns på Historiska museet men ligger nerpackade och kan inte beskådas.