Johan Varenius från Agro Sörmland upplyste oss om vad lantbrukare har att brottas med för sin överlevnad.
Agro Sörmland är en ideell förening och finansieras av dels av Regionen dels av privata aktörer samt banker och försäkringsbolag. Johan Varenius har själv rötter i en lantbrukarfamilj. Hans föräldragård finns i Gnesta som efter farfar togs över av hans farbror. 
 
Han berättade för oss om några av de största utmaningarna som svenskt lantbruk står inför. Dels är det en ålderstigen yrkeskår där övervägande majoritet av lantbrukarna är över 60 år. Johan Varenius förklarade att det är svårt att rekrytera yngre. Ett annat problem är att jordbruken idag omfattas av så stora värden att det är svårt att starta nytt. Dessutom är lönsamheten en knäckfråga på det kommer klimatomställning och klimatanpassnsing.
 
Vi fick veta att det finns 800 regler och 450 lagar som en lantbrukare måste förhålla sig till. Idag är det endast 10 procent av alla lantbrukare som har anställda. 
 
Johan förklarade också att i framtiden kommer skandinaviska lantbrukare spela en stor roll för matproduktionen i världen bland annat med hänvisning till missväxt i ett flertal länder på grund av klimatförändringar. 
 
Men det finns hopp och branschen har redan genomgått en stor förändring och mer väntar i framtiden. Om 20 år kommer till exempel veteskördar kunna ökas med 50 procent.