Vår nyaste medlem Robert Hasselström berättade för oss om dåtidens och nutidens barnpsykiatri. 
Robert Hasselström har arbetat med psykiatri hela sitt liv och på 1960-talet kom han till barnpsykiatrin i Eskilstuna. På den tiden tog man emot barn från hela länet. Det fanns tre avdelningar med totalt 18 platser och det var nästan alltid fullt. Modellen när Robert började var att skriva in barn som var jobbiga och låsa in dem. Det fanns en handlingsplan för varje barn och det gjordes utvärderingar men man tog barnet ur dess familj och det fungerade inte så bra. Det var mycket medicinering. 
 
Så småningom började man jobba med familjeterapi, förebilder fanns i Danmark och Tyskland. Det blev en bättre atmosfär på den psykiatriska barnkliniken när hela familjen blev engagerad och en normalisering för barnen. Det ledde ibland till kontroverser, långt ifrån alla föräldrar var samarbetsvilliga.  
 
Numera är barnspsykiatrin helt öppen och man undviker att skriva in barn.